Het is essentieel dat de cilinder die in uw deur zit de juiste lengte heeft. Volgens DIN 18252 mag de cilinder niet meer dan 3mm uitsteken!

Om de cilinder juist te meten moet u als volgt te werk gaan:

  1. neem een meetlat
  2. plaats het 0-punt van de meetlat in het centrum van het gat van de cilinder
  3. meet tot het uiteinde van de cilinder
  4. herhaal voor de andere zijde

    

Indien er geen cilinder in uw deur zit, is het van belang dat u zich baseert op het verzonken schroefgat waar de cilindervijs in komt. Het volstaat niet om enkel de deur te meten, er moet ook rekening gehouden worden het het deurbeslag. Dit varieert naargelang het type beslag. Niet beveiligde rozetten hebben vaak een dikte van +/- 5mm, veiligheidsrozetten of veiligheidsbeslag hebben meestal een dikte van +/- 10 mm.