Doorgaan naar artikel

Technische informatie

Hoe meet ik een cilinder?

Het is essentieel dat de cilinder die in uw deur zit de juiste lengte heeft. Volgens DIN 18252 mag de cilinder niet meer dan 3mm uitsteken!

Om de cilinder juist te meten moet u als volgt te werk gaan:

 1. neem een meetlat
 2. plaats het 0-punt van de meetlat in het centrum van het gat van de cilinder
 3. meet tot het uiteinde van de cilinder
 4. herhaal voor de andere zijde

Indien er geen cilinder in uw deur zit, is het van belang dat u zich baseert op het verzonken schroefgat waar de cilindervijs in komt. Het volstaat niet om enkel de deur te meten, er moet ook rekening gehouden worden het het deurbeslag. Dit varieert naargelang het type beslag. Niet beveiligde rozetten hebben vaak een dikte van +/- 5mm, veiligheidsrozetten of veiligheidsbeslag hebben meestal een dikte van +/- 10 mm.

Hoe bepaal ik de draairichting van mijn deur?

Dagelijks krijgen we van onze klanten dezelfde vraag: hoe bepaal ik de draairichting van een deur? Omdat een uitleg vaak voor extra verwarring kan zorgen, hebben we hieronder een duidelijke illustratie gemaakt die u hierbij kan helpen.

De bovenstaande draairichtingen zijn van toepassing in België en Nederland.

Opgelet: in Duitsland draaien ze de richting om!
DIN rechts = links in België
DIN links   = rechts in België

Wat is de doornmaat of entree?

De doornmaat of ook entree genaamd is de afstand gemeten tussen de voorplaat van het slot en het centrum van de kruknoot. Afhankelijk van het type deur zal de doornmaat groter of kleiner zijn.

Bij smal profiel deuren, zoals aluminium of PVC deuren, zal de doornmaat kleiner zijn. Bijvoorbeeld 25, 30 of 35 mm.

Bij houten deuren zal de entree vaak groter zijn dan 50 mm. Bij zeer oude deuren is het niet uitzonderlijk dat de doornmaat kan oplopen tot 80 of in sommige extreme gevallen tot 140mm.

Het is dus van zeer groot belang dat u bij het kiezen van een slot de juiste doormaat kiest. Een slot met een afwijkende doornmaat zal niet passen. Indien de doornmaat niet juist is, zal ook de cilinderopening of bontebaard-opening verkeerd zijn waardoor het slot onbruikbaar zal zijn. Indien u een slot dient te vervangen dat niet meer bestaat, zit er niets anders op dan de deur wat aan te passen (laat dit enkel uitvoeren door een vakman!)

Wat is de asafstand of PC maat?

De asafstand of ook PC-maat genaamd is de afstand gemeten tussen het centrum van de kruknoot en het centrum van het ronde gedeelte in de cilinderopening (zie tekening hieronder). Afhankelijk van het type slot zal de asafstand verschillen.

Er zijn diverse standaardmaten: 72 - 85 - 92 mm. In België komt 110 mm ook erg vaak voor. Heeft u een Frans slot, zal u meestal een asafstand van 70 mm opmeten.

Bij aluminium en PVC deuren zal de PC-maat haast altijd 92mm zijn.

Indien u uw deurbeslag wenst te vervangen, is de correcte asafstand bepalen zeer belangrijk.

Bestellingen

Ik wil de klantendienst contacteren.

Voor al uw vragen i.v.m. een product, bestelling of klacht kunt u terecht bij onze klantendienst. Deze is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 18u op het nummer: +32 (0)58/51.23.36. Per mail kunt u ons eveneens contacteren: info@bg.be.

Geschillen/klachten via het ODR-platform:
Het Online Dispute Resolution-platform (ODR) is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Indien u van dit platform gebruik wenst te maken klikt u op de onderstaande link en geeft u ons mailadres door: info@bg.be

ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr

Ik wil graag mijn product retourneren/annuleren

Hoe kan ik een aankoop annuleren?
Als je het recht op annuleren wilt gebruiken, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van het product contact op met onze klantenservice. Zodra je ons hebt geïnformeerd, krijg je nog eens 14 dagen om het product aan ons terug te sturen.

Wanneer kan ik niet annuleren?
Er zijn enkele gevallen waarin je het recht om te annuleren niet kunt gebruiken:

 1. na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de
  uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming (bv. als u onmiddellijk toegang wenst tot een database om de gevraagde informatie te consulteren, zonder het einde van de herroepingstermijn af
  te wachten) en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrechtverliest
  zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming of de onderneming;
 2. de prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die
  zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 4. de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
 5. de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet
  teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of
  hygiëne;
 6. de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 7. de consument specifiek aan de beoefenaar van een vrij beroep
  verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft
  gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, dan is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 8. het online downloaden van digitale inhoud begonnen werd met zijn uitdrukkelijke instemming en hij erkend heeft aldus zijn
  herroepingsrecht te verliezen;
 9. de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst; maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop
  de onderneming geen invloed heeft;
 10. de geleverde goederen zijn kranten, tijdschriften of magazines;
  Opgelet! De consument beschikt over een herroepingsrecht voor
  overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 11. de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en
  video-opnamen of computerapparatuur (bijvoorbeeld: DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de consument de overeenkomst herroepen en het goed
  ongeschonden terugbezorgen;
 12. de overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling;
 13. de gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van
  accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten,
  catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, voorziet in een bepaalde
  datum of periode van uitvoering (bijvoorbeeld: de reservatie voor een bepaalde datum
  van een vliegtuigbiljet voor een bepaalde datum, van een hotel, van een huurauto of
  tickets voor een show).

We hopen dat dit de regels en stappen duidelijker voor je maakt. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoe stuur ik een product terug?
Om een product terug te sturen, vul je het modelformulier in en stuur je dit per e-mail naar info@bg.be. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Let op bij beschadiging:
De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de
goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument is in geen geval aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen wanneer de onderneming heeft nagelaten om overeenkomstig artikel VI.45, § 1, 8°, informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

Hoe wordt mijn pakketje verzonden?

Bestellingen worden verstuurd met Bpost. De verzendkosten bedragen € 5,74. Vanaf € 50 geniet u van gratis verzending. Van zodra uw bestelling door ons wordt verstuurd ontvangt u van ons een mail waarin uw trackingcode vermeld staat. Met deze trackingcode kunt u uw pakket opvolgen.

Betalingen

Welke betaalmethodes kan ik gebruiken?

Bancontact en Creditcard